123

Proiectul ”Poți și tu!” este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – DMI 5.2.

Obiectiv general

Creșterea competențelor resurselor umane, din mediul rural, în vederea dezvoltării intreprinderilor
profitabile non-agricole și facilitării accesului la ocupare - ce vor permite dezvoltarea durabilă a
zonelor rurale, promovarea mobilității ocupaționale și reducerea șomajului.

Obiective specifice

Promovarea antreprenoriatului, a afacerilor în activități non-agricole și a dezvoltării durabile
pentru 400 de persoane din 10 comune a județului Iași.

Creșterea șanselor de reintegrare socio-economică pentru 300 persoane din zona rurală a
județului Iași, beneficiari de servicii integrate de informare, orientare, consiliere, ocupare.

Dezvoltarea nivelului de competențe profesionale și personale la 210 de persoane din
zona rurală a județului Iași, participanți la 12 cursuri autorizate CNFPA, conforme cu
aptitudinile și înclinațiile personale.

Reducerea șomajului prin consilierea antreprenorială sau medierea și plasarea a 6% din
beneficiarii de servicii de informare, orientare, formare, consiliere.

Parteneri

AJOFM Iași
Asociația SmartID

Asociația Consensual
Centrul de Resurse


Acest site este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Proiect ”Poți și tu!” Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – DMI 5.2 - Contract POSDRU/110/5.2/G/88823, implementat de Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Comunitară – INDECO în parteneriat cu: AJOFM Iași, Asociația Consensual, Asociația SmartID și Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat.